Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska VA 2014 – 2020, przy współpracy z Euroregianemi Pro Europa Viadrina i Szprewa – Nysa –Bóbr, Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym, zaprasza na cykl szkoleń. Podczas szkoleń otrzymają Państwo najważniejsze informacje na temat przygotowania i złożenia wniosku projektowego w ramach V i VI naboru. Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy na 4 szkolenia. Szkolenia w Guben i Frankfurcie n. Odrą odbędą się w języku niemieckim, a w Gorzowie i Zielonej Górze w języku polskim.

AGENDA

09:15 – 09:45      Informacje dot. naboru. Nowe partnerstwa i projekty w zakresie bioróżnorodności i mobilności

09:45– 10:15       Dobry pomysł – dobry projekt – dobra koncepcja kluczem do dobrego projektu

10:15 – 11:00      Wskaźniki, cele horyzontalne

11:00 – 11:25      Działania informacyjno – promocyjne w projekcie

11:25 – 11:45      Przerwa kawowa

11:45 – 12:45      Kwalifikowalność

12:45 – 13:30      Weryfikacja bankowa (ILB)

13:30 – 14:15      Rozliczenie: na co zwrócić uwagę na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie (LUW, ILB)

14:15 – 15:30      Indywidualne doradztwo (WS + RPK, LUW, ILB, Euroregion)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Dotychczas przeprowadzone szkolenia:

pl

  • Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są tylko dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowych I i III (2. nabór). Formularz zgłoszeniowy wraz z terminami warsztatów znajduje się tutaj. Liczba uczestników jednego warsztatu ograniczona jest do 10 osób, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji. Warsztaty dla kolejnych osi priorytetowych odbędą się w październiku/listopadzie.Szanowni Państwo!