Program Współpracy INTERREG V A

Podręcznik beneficjenta:

Aktualna, zmieniona zgodnie z protokołem IX. posiedzenia Komitetu Monitorującego wersja Podręcznika beneficjenta (stan grudzień 2017) znajduje się tutaj.