Program Współpracy INTERREG V A

Podręcznik beneficjenta:

Aktualna, zmieniona zgodnie z protokołem X. posiedzenia Komitetu Monitorującego wersja Podręcznika beneficjenta (stan kwiecień 2018) znajduje się tutaj.