Procedura obiegowa z dnia 07.06.2017 r.

 

VI posiedzenie KM – 14.-15.12.2016 r.

 

IV posiedzenie KM – 20.10.05.2016 r.

 

Procedura obiegowa z dnia 24.05.2016 r.:

 

III posiedzenie KM – 11.-12.05.2016 r.

Podczas III posiedzenia KM zostały uzgodnione wszystkie dokumenty, które są niezbędne do otwarcia pierwszego naboru, między innymi najważniejszy dokument – Podręcznik beneficjenta włącznie z zasadami kwalifikowalności.

Uchwalono:

 

Procedura obiegowa z dnia 19.04.2016 r.:

  • zmiana w planie budżetu Pomocy Technicznej

 

Procedura obiegowa z dnia 15.04.2016 r.:

 

II posiedzenie KM – 19.-20.01.2016 r.

Podczas drugiego posiedzenie przyjęto dwie ważne uchwały dla dalszego wdrażania Programu. Dotyczyły one:

 

I posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) – 3.12.2015 r. – konstytuujące posiedzenie KM PW INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Na posiedzeniu przyjęto: