CZWARTY NABÓR

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV

WARSZTATY

Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego, jak i kwalifikowalności oraz specyficznych wymogów dla OP IV. Warsztaty przeznaczone są dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowej IV (4. nabór). Warsztaty odbędą się 26.09.17 (w jęz. niem.) i 28.09.17 (w jęz. pol.) od godz. 9.00 w Domu Bolfrasa, Bischofstr. 1a, Frankfurt (Oder). Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danego projektu.

Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.