85011348

Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym

 

Partnerzy:
– Investor Center Ostbrandenburg GmbH Frankfurt (Oder) (Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestycji we Frankfurcie nad Odra sp. z o. o.) (BW)
– Hafenbetriebsgesellschaft Eisenhüttenstadt mbH (Spółka Portowa Eisenhüttenstadt z o.o.)
– Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
– Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji
– Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) / Fundancja Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą
– Technische Hochschule Wildau / Politechnika Wildau

Dofinansowanie (EFRR): 219.679,92 Euro

Okres realizacji / Zeitraum: 01.01.2017-31.08.2020

Cel:
Partnerzy projektu stawiają sobie za cel intensyfikację i ustabilizowanie współpracy między odpowiedzialnymi instytucjami promocji gospodarczej, instytucjami naukowymi i podmiotami prywatnymi. Taka współpraca pozwoli na lepsze wzajemne zrozumienie, zwiększenie wzajemnej akceptacjię oraz umożliwi na tej bazie ustanowienie stałej współpracy i przyszłą instytucjonalizację.

Przykłady działań w projekcie:

  • Utworzenie grupy roboczej “Sieciowa współpraca instytucji wspierania przedsiębiorczości w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym”, spotkania ekspertów
  • Opracowanie modelu trwałej współpracy instytucji promocji gospodarczej i wymaganych strategicznych działań w promocji transgranicznej lokalizacji gospodarczej
  • Opracowanie transgranicznych modeli lokowania inwestycji
  • Stworzenie transgranicznych ofert, gotowych do wprowadzania na rynek
  • Wspólna kampania promocji transgranicznych ofert

Strona internetowa: http://www.icob.de/cbnetwork