85012984

Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus

 

Partnerzy:
– Miasto Zielona Góra (BW)
– Stadt / Miasto Cottbus
– Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Dofinansowanie (EFRR): 599.495,60 EUR

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.08.2020

Cel:
Celem projektu jest wzmocnienie i jakościowe polepszenie współpracy Miast Zielona Góra i Cottbus, ich instytucji i obywateli, poprzez rozwijanie projektów na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze-Przylepie, Zielonej Góry, Cottbus i okolic.

Przykłady działań w projekcie:

 • utworzono Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej w Zielonej Górze
 • utworzono Punkt Kontaktowy Centrum Koordynacji Współpracy Przygranicznej w Cottbus
 • zatrudniono pracowników – po jednym w Zielonej Górze i Cottbus
 • opracowano logo i stronę internetową projektu
 • opracowano i wydrukowano materiały promocyjne projektu (torby, notatniki, długopisy, pendrive’y)
 • zakupiono wyposażenie biur CKWP w Zielonej Górze i w Punkcie Kontaktowym CKWP w Cottbus
 • ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi:
 • Modernizacja bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie
 • Dostawa i montaż antresol w pokojach gościnnych budynku socjalno-obozowego na terenie bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie
 •  Wykonanie i dostawa wyposażenia w meble do pokoi gościnnych budynku socjalno-obozowego na terenie bazy Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie
 • wykonane zostały następujące prace na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze – Przylepie:

– Przebudowa i rozbudowa części parteru budynku usługowego

– Budowa zespołu pomieszczeń stanowiących zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie do podgrzewania posiłków i zmywania naczyń karawaningu

– Wykonanie remontu nawierzchni otwartego i zadaszonego placu do jazdy konnej i hipoterapii

– Remont biura CKPW

– Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

– W pokojach gościnnych budynku socjalno-obozowego zamontowane zostały antresole oraz dostarczono zamówione meble

Więcej zdjęć z projektu: https://myalbum.com/album/Aqrj8WuUeu8a

Linki:

https://www.cottbus.de/mitteilungen/2018-06/zielona_gora_und_cottbus_wollen_partnerschaft_ausbauen.html

https://www.cottbus.de/verwaltung/ob/buero_ob/internationales/index.html

https://portalzielonagora.pl/2018061865291/um-zielona-gora-podniesienie-jakosci-wspolpracy-miast-partnerskich-zielonej-gory-i-cottbus-1529319248

http://www.zielona-gora.pl/PL/1660/6378/Podniesienie_jakosci_wspolpracy_Miast_Partnerskich_Cottbus_i_Zielona_Gora/

http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6923/Podniesienie_jakosci_wspolpracy_miast_partnerskich_Zielonej_Gory_i_Cottbus/

https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/cottbus-arbeitet-an-der-vertiefung-der-partnerschaft-mit-zielona-gora_aid-32977917

https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/eu-foerdert-partnerschaft-mit-690-000-euro_aid-23382159

https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/zooschule-tigergehege-branitzer-park-europas-interreg-mittel-schaerfen-cottbuser-charakter_aid-34367287