85012403

Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim

 

Partnerzy:
– Landkreis Märkisch-Oderland / Powiat Nadodrze Marchijskie (BW)
– Powiat Gorzowski

Dofinansowanie (EFRR): 2.844.726,47 Euro

Okres realizacji: 1.06.2017 – 31.01.2020

Cel: usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze transportowej w celu zwiększenia jej dostępności.

Projekt obejmuje modernizację dwóch dróg powiatowych:

  • W powiecie Märkisch-Oderland jest to droga nr K6409, która na terenie przygranicznym poprzez drogę nr K6408 i L34 prowadzi do przejścia granicznego Güstebieser Loose/Gozdowice. Podstawę przyłączenia stanowi droga Oder-Lausitz-Trasse B167/B112.
  • W powiecie gorzowskim jest to droga nr 1405F, która poprzez drogę wojewódzką nr 151 i 132 prowadzi do przejścia granicznego Küstrin-Kietz/Kostrzyn. Przyłączenie do drogi ekspresowej S3 (Szczecin-Gorzów-Zielona Góra) która należy do sieci TEN-T stanowi droga powiatowa 1410

Link:

http://powiatgorzowski.pl/projekty-ue/ewt-rozbudowa-drog-powiatowych-k6409-w-powiecie-mol-i-1405f-w-powiecie-gorzowskim-1