85016304

Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regione SNB

 

Partnerzy:
– CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. / Brandenburskie Centrum Technologii Energetycznych stow. rej. (BW)
– Uniwersytet Zielonogórski
– Miasto Zielona Góra

Dofinansowanie (EFRR) 805.291,55 EUR

Okres realizacji: 01.04.2018 – 28.02.2022

Cel:
Polepszenie dostępu do ofert edukacyjnych i kształcenia zawodowego w państwie sąsiednim w zakresie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej.

Przykłady działań w projekcie:

  • Utworzenie niemiecko-polskiego Centrum Kształcenia w dziedzinie technologii magazynowania energii (niem.-pol. CK), jako bodziec dla kształcenia/wymiany wiedzy w regionie
  • Rozbudowa i integracja dalszych komponentów w Kompleksowym Stanowisku Badawczym Odnawialnych Energii na BTU w celu wzmocnienia niem.-pol. kształcenia i wymiany wiedzy
  •  Rozwój innowacyjnych, trwałych formatów współpracy i spotkań w zakresie kształcenia jak również przeprowadzenie różnorodnych transgranicznych ofert kształcenia.
  • Wzmocnione wykorzystanie możliwości digitalizacji dla transgranicznego kształcenia w dziedzinie energii dla nauczania i badań naukowych (zintensyfikowany e-learning).
  • Utworzenie niem.-pol. Centrum Kształcenia w zakresie magazynowania energii w Nowym Kisielinie, wyposażonego w 3 edukacyjno-demonstracyjne stanowiska badawcze
  • 1 niem.-pol. Akademia Letnia dla studentów
  • 75 edukacyjnych wyjazdów, szkoleń, workshopów i konferencji