85016349

Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza

 

Partnerzy:
– Miasto Gorzów Wlkp. (BW)
– QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH / Gospodarcze Centrum Kwalifikacyjne sp. z o. o. – Eisenhüttenstadt

Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.09.2020

Dofinansowanie (EFRR):  648.927,95 EUR

Cel:
Wzmocnienie transgranicznej współpracy poprzez wymianę doświadczeń środowiska gastronomicznego i spożywczego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, dopasowanej do regionalnego rynku pracy.

Przykłady działań w projekcie:

  • Przygotowanie pakietów dydaktycznych
  • Konferencje i panele dyskusyjne dot. transgranicznej kooperacji w kształceniu
  • Wizyty studyjne, warsztaty, spotkania oraz szkolenia zawodowe
  • Warsztaty językowe
  • Rozbudowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. rozbudowywane jest o salę konferencyjną wraz z zapleczem gastronomicznym.

Strony internetowe:

http://gastronomik.gorzow.pl/category/interreg/

http://test.qcw.de/interreg-projekt/

Więcej zdjęć z projektu: https://myalbum.com/album/QU6FGfUfrpHU

Linki:

Radio ESKA:

http://gorzow.eska.pl/poznaj-miasto/sala-konferencyjna-powstaje-przy-gastronomiku-w-gorzowie-audio/744753

https://www.eisenhuettenstadt.de/index.php?object=tx|2852.5&ModID=255&FID=285

https://www.moz.de/landkreise/oderspree/eisenhuettenstadt/artikel0/dg/0/1/1685803/

https://www.eisenhuettenstadt.de/index.php?object=tx|2852.5&ModID=255&FID=2852.520.1