85021122

Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg

 

Partnerzy:
– Powiat Słubicki
– Landkreis / Powiat Oder – Spree

Dofinansowanie (EFRR): 3.044.690,21 EUR

Okres realizacji: 01.11.2017- 30.06.2021

Cel:
Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerskimi powiatami, w oparciu o inwestycję w transgraniczną sieć komunikacyjną tj. przebudowę drogi znajdującej się w Powiecie Słubickim o nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin oraz bliźniaczej drogi znajdującej się w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755, która łączy autostrady A12 i A10, a także poszerzenie współpracy partnerskich powiatów o obszar gospodarki i turystyki.