85038528

Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne

 

Partnerzy projektu:
– Fundacja „Współpraca” (BW)
– Polki w Berlinie e.V. (stow. rej.)

Dofinansowanie (EFRR): 150.975,64 EUR

Okres realizacji: 15.05.2020 – 30.09.2022

Cel:
Sednem projektu jest poddanie młodzieży edukacji proeuropejskiej i przekonanie młodzieży do otwarcia się na Unię Europejską i jej wartości. Cykl szkoleń dedykowanych młodzieży (w wieku gimnazjalnym i licealnym) reprezentującym Polskę i Niemcy będzie tak dobrany, aby poruszać nurtujące tematy współczesnej Europy. Wielonarodowość uczestników projektu pozwoli na  weryfikowanie uzyskiwanej wiedzy w kontaktach z rówieśnikami z innego kręgu kulturowego, systemu wartości czy religii. Projekt ten da im możliwość poszerzenia ich znajomości o kontakty z rówieśnikami z innego kraju i skonfrontowania ich z obrazami sąsiadów zza granicy kreowanymi w wirtualnej rzeczywistości. Czas spędzony wśród ludzi z innego kraju oraz stały kontakt z nimi da szansę na przełamywanie stereotypów i barier językowych poprzez dokształcanie znajomości języka obcego i używanie go w praktyce. Podstawą metodyczną projektu będzie cykl szkoleń i wykładów na których przekazana zostanie wiedza z zakresu integracji oraz edukacji europejskiej. Zajęcia edukacyjne przedzielane będą wyjazdami integracyjnymi, wycieczkami krajoznawczymi i zajęciami rekreacyjnymi. Projekt ma umożliwić młodzieży samodzielne nabywanie wiedzy i umiejętności, przybliżać obyczaje innej kultury, służyć przełamywaniu uprzedzeń i pozbywaniu się stereotypów poprzez poznawanie ważnych problemów społeczności lokalnych. Projekt przygotowany przez Fundację „Współpraca” stworzy podstawę poszerzenia współpracy przygranicznej poprzez kreowanie u młodzieży postaw proeuropejskich i świadomości potrzeby wspólnego dążenia do integracji euroregionu.

Działania w projekcie:

  • Warsztaty tematyczne (historia, edukacja obywatelska, ekologia, zdrowie), debaty i konkursy dla młodzieży.