Piąty nabór jest otwarty!!!

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r.

Tutaj znajdą Państwo tekst ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w Osi Priorytetowej I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego“

  • 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i
    kulturowego“
    oraz
  • 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja
    gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę“
    w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
 Dalsze informacje: