Drugi nabór

Drugi nabór ogółem

– liczba złożonych wniosków: 37

– wnioskowana kwota EFRR łącznie: 53.199.271,55 €

 

OP I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego“

– liczba złożonych wniosków: 21

– wnioskowana kwota EFRR: 32.814.462,84 € (dostępne środki w naborze: 19.229.296,20 €)

 

OP III „Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji“

– liczba złożonych wniosków: 16

– wnioskowana kwota EFRR: 20.384.808,71€ (dostępne środki w naborze: 6.009.154,80 €)