85012989

Tytuł projektu / Projektbezeichnung: DIALOG

  • Euroregionen Pro-Europa-Viadrina (LP / BW)
  • Euroregion Spree-Neiße-Bober

Termin realizacji / Zeitraum: 01.03.2017 – 29.02.2020

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 1.095.222,47 EUR

Cel / Ziel:

Nadrzędnym celem projektu jest transgraniczny DIALOG pomiędzy instytucjami oraz organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu brandenbursko-lubuskim, jak również kwalifikowanie oraz uwrażliwienie i dokształcanie osób z Polski i Niemiec, zajmujących się w swoich instytucjach na co dzień w praktyce współpracą i tematyką transgraniczną.

Hauptziele des Projekts sind Intensivierung und Qualitätssteigerung des grenzübergreifenden DIALOGs zwischen Institutionen und Organisationen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Grenzgebiet Brandenburg-Lubuskie sowie Befähigung, Sensibilisierung und Weiterbildung deutscher und polnischer Personen, die in den Institutionen täglich in der Praxis mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Themen befasst sind.

 

 

KONTAKT:

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA

Mittlere Oder e.V.

Holzmarkt 7, D-15230 Frankfurt (Oder)

Tel.: (+49) 0335/ 66 594 -0 / Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20

E-Mail: info@euroregion-viadrina.eu  / Internet:  www.euroregion-viadrina.eu

WEBSITE:

http://euroregion-snb.pl/program/interreg/dialog

https://euroregion-snb.de/176/neisse/dialog

https://www.facebook.com/EuroregionSpreeNeisseBober/

Przykłady działań w projekcie:

– kursy językowe

– warsztaty interkulturowe

– treningi interkulturowe

– seminaria: struktury administracyjne DE<=>PL

– wizyty studyjne

– hospitacje

Beispiele der Projektmaßnahmen:

Sprachkurse

– interkulturelle Workshops

– interkulturelles Training

– Seminare über Verwaltungsstrukturen DE<=>PL

– Studienaufenthalte

– Hospitationen