Covid-19

Aktualisierte Mitteilung der Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Belastungen der Projekte durch die Covid-19-Pandemie vom 15.12.2020

Mitteilung der Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Belastungen der Projekte durch die Covid-19-Pandemie vom 03.04.2020

Mitteilungen für polnische Partner (MFPR)

09.04.2020 – Komunikat MFPR dot. niestosowania zasady konkurencyjności

16.04.2020 – Komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności)

22.04.2020 –  komunikat dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne

_____________

Zaktualizowany komunikat Instytucji Zarządzającej w związku z utrudnieniami w projektach spowodowanymi pandemią Covid-19 z dnia 15.12.2020

Komunikat Instytucji Zarządzającej w związku z utrudnieniami w projektach spowodowanymi pandemią Covid-19 z dnia03.04.2020

Komunikaty dla polskich beneficjentów (MFPR)

09.04.2020 – Komunikat MFPR dot. niestosowania zasady konkurencyjności

16.04.2020 – Komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności)

22.04.2020 –  komunikat dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne