85015372

Tytuł projektu / Projektbezeichnung:

Grenzüberschreitender Rettungsdienst im Landkreis MOL und Wojewodschaft Lubuskie

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MOL i Województwie Lubuskim

Partnerzy / Partner:

  • Gemeinnützige Rettungsdienst MOL GMBH (LP / BW)
  • Gemeinde Witnica / Gmina Witnica

Samodzielna Publiczna Woj. Stacja Pogotowia

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 698.768,04 EUR

Termin realizacji / Zeitraum: 01.04.2018-31.03.2021

Cel / Ziel:

Transgraniczna współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie ratownictwa medycznego, celem podwyższenia kompetencji zawodowych polskich i niemieckich pracowników pogotowia ratunkowego, aby umożliwić skoordynowane transgraniczne udzielanie medycznych czynności ratunkowych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i zagwarantować mieszkańcom obszaru wsparcia optymalną obsługę przez zespoły ratownictwa medycznego.

Grenzübergreifende Kooperation im Bereich der beruflichen Weiterbildung im Rettungsdienst, um die fachlichen Kompetenzen der deutschen und polnischen Angestellten im Rettungsdienst zu steigern, so dass eine koordinierte grenzüberschreitende Hilfeleistung möglich ist und eine optimale notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung im Fördergebiet garantiert wird.

KONTAKT:

info@rdmol.de

 

Przykłady działań w projekcie:

  • Trening symulacyjny zdarzeń masowych i zaawansowanych czynności ratunkowych ALS dla niemieckich i polskich ratowników medycznych i pozostałego personelu medycznego
  • Opracowanie informatora na potrzeby transgranicznego ratownictwa medycznego, zawierającego niezbędne informacje dla zespołów ratownictwa w języku niemieckim i polskim.

Beispiele der Projektmaßnahmen:

  • Simulationstrainings MANV und ALS für deutsche und polnische Notfallsanitäter und des weiteren Rettungsdienstpersonals
  • Erarbeitung eines Handbuchs für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst mit für die Rettungsteams notwendigen Informationen in deutscher und polnischer Sprache.

LINKS:

http://www.landespresseportal.de/brandenburg/item/31652-zusammenarbeit-mit-polen-lebt-von-regionalen-projekten.html