85015372

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MOL i Województwie Lubuskim

 

Partnerzy:
– Gemeinnützige Rettungsdienst MOL GMBH / Służba Ratunkowa Użyteczności Publicznej Pow. MOL sp. z o. o.  (BW)
– Gmina Witnica
– Samodzielna Publiczna Woj. Stacja Pogotowia

Dofinansowanie (EFRR): 743.654,80 EUR

Okres realizacji: 01.04.2018-31.12.2021

Cel:
Transgraniczna współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie ratownictwa medycznego, celem podwyższenia kompetencji zawodowych polskich i niemieckich pracowników pogotowia ratunkowego, aby umożliwić skoordynowane transgraniczne udzielanie medycznych czynności ratunkowych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i zagwarantować mieszkańcom obszaru wsparcia optymalną obsługę przez zespoły ratownictwa medycznego.

Przykłady działań w projekcie:

  • Trening symulacyjny zdarzeń masowych i zaawansowanych czynności ratunkowych ALS dla niemieckich i polskich ratowników medycznych i pozostałego personelu medycznego
  • Opracowanie informatora na potrzeby transgranicznego ratownictwa medycznego, zawierającego niezbędne informacje dla zespołów ratownictwa w języku niemieckim i polskim.

Linki:

http://www.landespresseportal.de/brandenburg/item/31652-zusammenarbeit-mit-polen-lebt-von-regionalen-projekten.html