EuRegioNet

Tytuł projektu / Projektbezeichnung:

EuRegioNet: internacjonalizacja sieci i klastrów (SK)

EuRegioNet:Internationalisierung von Netzwerken & Clustern (NWC)

 Partnerzy / Partner:

 • BIC Frankfurt (Oder) GmbH (LP/BW)
 • Lubuska Organizaja  Pracodawców
 • CIT GmbH
 • Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE):

678.915 €

Termin realizacji / Zeitraum: 01.04.2017 – 31.03.2020

 KONTAKT:

Gunnar Pajer

Tel. +49 335 557 11 00

E-Mail: gpajer@bic-ffo.de

Cel / Ziel:

wzmocnienie, inteligentna specjalizacja, kooperacja transgraniczna sieci i klastrów

Stärkung, Smart Spezialisation, grenzübergreifende Kooperation von Netzwerken und Clustern

Przykłady działań w projekcie:

 •  rozszerzenie/usieciowienie/internacjonalizację 8 sieci klastrów (SK)
 •  inteligentną specjalizację – włączenie instytucji naukowych jako dalszych partnerów powiązanych
 • podwyższenie poziomu kwalifikacji członków SK
 • rozwijanie/rozbudowa łańcuchów produktów i wartości dodanych, wspólny marketing
 • rozwijanie nowych projektów, przedsięwzięć i inwestycji przez SK
 • identyfikację potrzeb, potencjałów, innowacyjne idee dla 2nowych SK
 • rozwinięcie związanej z SK, polsko-niemieckiej sieci usług, która przejmie jako strategię i swoje zadanie wspieranie kooperacji transgranicznych,
 • utworzenie 2 PL-DE marek klastrowych – część składowa marketingu lokalnego.

 

Beispiele der Projektmaßnahmen:

 • Erweiterung/Vernetzung/Internationalisierung von 8 Netzwerke und Cluster (NWC)
 • Smart Spezialisation – Einbindung von Wissenschaft als weitere assoziierte Projektpartner
 • Steigerung Qualifizierungsniveau der NWC-Mitglieder
 • Entwicklung/Ausbau von Produkt-/Wertschöpfungsketten, gemeinsame Vermarktung
 •  Entwicklung neuer Projekte/Vorhaben/Investitionen durch die NWC
 • Identifikation von Bedarfen/Potentialen/innovativen Ideen für zwei neue NWC
 • Herausbildung einer deutsch-polnischen Dienstleistungsinfrastruktur für NWC, die die Unterstützung von grenzübergreifenden Kooperationen als Strategie und Tagesaufgabe übernimmt
 • Bildung 2 DE-PL Clustermarken-Bestandteil des Standortmarketings