85011249

EuRegioNet: internacjonalizacja sieci i klastrów (SK)

 

Partnerzy:
– Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) (BW)
– Lubuska Organizaja  Pracodawców
– Centrum für Innovation und Technologie GmbH (Centrum Innowacji i Technnologii sp. z o. o.)
– Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Dofinansowanie (EFRR): 678.915 €

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.08.2020

Cel: wzmocnienie, inteligentna specjalizacja, kooperacja transgraniczna sieci i klastrów

Przykłady działań w projekcie:

  •  rozszerzenie/usieciowienie/internacjonalizację 8 sieci klastrów (SK)
  •  inteligentną specjalizację – włączenie instytucji naukowych jako dalszych partnerów powiązanych
  • podwyższenie poziomu kwalifikacji członków SK
  • rozwijanie/rozbudowa łańcuchów produktów i wartości dodanych, wspólny marketing
  • rozwijanie nowych projektów, przedsięwzięć i inwestycji przez SK
  • identyfikację potrzeb, potencjałów, innowacyjne idee dla 2nowych SK
  • rozwinięcie związanej z SK, polsko-niemieckiej sieci usług, która przejmie jako strategię i swoje zadanie wspieranie kooperacji transgranicznych,
  • utworzenie 2 PL-DE marek klastrowych – część składowa marketingu lokalnego.