85015645

Tytuł projektu / Projektbezeichnung:

Miejsca pamięci Odrą i Wartą / Stätten der Erinnerung Oder – Warthe

Partnerzy projektu / Projektpartner:

PW / LP: Miasto Seelow/Stadt Seelow

Miasto Kostrzyn nad Odrą / Stadt Kostrzyn nad Odra

Gmina Słońsk / Gemeinde Słońsk

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 3.290.303.23 €

Termin realizacji / Zeitraum: 01.07.2017 – 30.06.2020

Cel / Ziel

Zachowanie, dowartościowanie i ukierunkowane uzupełnienie wspólnego dziedzictwa kulturowego miejsc pamięci w regionie nad Wartą i Odrą przez nadanie nowej jakości transgranicznej współpracy, ukierunkowane inwestycje w udostępnianie i komunikowanie dziedzictwa kulturowego miejsc pamięci, w oparciu o średnioterminowy program współpracy, nowe produkty turystyczne i długoterminowe uzgodnienia.

Erhaltung, Inwertsetzung und gezielte Ergänzung des gemeinsamen Kulturerbes der Stätten der Erinnerung in der Oder-Warthe-Region durch eine neue Qualität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, durch gezielte Investitionen zur Erlebbarkeit und Kommunikation des Kulturerbes Erinnerungsstätten, gestützt auf ein mittelfristiges Kooperationsprogramm, neue touristische Produkte und langfristige Vereinbarungen.

Kontakt:

Stadt / Miasto Seelow, Herr / Pan Drewing

Tel.:          +49 (0)3346 / 802 152
Mail:         thomas.drewing@seelow.de
Stadt / Miasto Kostrzyn nad Odra, Frau / Pani  Zurawska-Tatala

Tel.:          +48 (95) 727 81 24
Mail:         a.zurawska@kostrzyn.um.gov.pl

Gemeinde / Gmina Słońsk, Frau/ Pani Piotrowska-Kuipers

Tel.:          +48 505 536 306
Mail:         muzeum@slonsk.pl

 

Beispiele der Projektmaßnahmen:

 Aufbau eines grenzübergreifenden Tourismus-Clusters “Stätten der Erinnerung Oder-Warthe” – neue Qualität der grenzübergreifenden Vernetzung und effektiven Vermarktung durch:

 • Vernetzung der Stätten und Akteure
 • Entwicklung und Implementierung einer grenzübergreifenden touristischen Marke “Stätten der Erinnerung Oder-Warthe”
 • Entwicklung einer grenzübergreifenden touristischen Themen-Route
 • gemeinsames Vermarktungsprogramm zur Steigerung des Tourismus und Verbreitung des besonderen Kulturerbes im Rahmen einer Vermarktungsgemeinschaft

Investitionen zur Stärkung und zum Ausbau der “Stätten der Erinnerung” in der Region zur Erhaltung, Sanierung bzw. zur Erweiterung von bestehenden Kulturstätten in Seelow, Kostrzyn und Slonsk:

 • Geschichtswerkstatt und Dokumentationszentrum in Seelow
  Lern- und Erlebnisort, Dokumentations- und Forschungsstätte zur Erinnerungskultur der Oder-Warthe-Region, auch in Ergänzung und Zusammenarbeit zur Gedenkstätte Seelower Höhen.
 • Deutsch-polnisches Kommunikations- und Kreativzentrum “Villa Wagener” – Geschichte der Industriekultur in Kostrzyn nad Odra
  Themenerweiterung zur Erinnerungskultur mit modernen Kommunikationsformen
 • Kultur-, Bildungs- und Begegnungszentrum für Regionalgeschichte Kulturhaus Slonsk
  Veranstaltungs- und Tagungszentrum sowie Bildungs- und Begegnungsstätte in Ergänzung zum Martyriumsmuseum

Przykłady działań w projekcie:

Budowa transgranicznego klastra turystycznego “Miejsca pamięci Odry i Warty” – nowa jakość w transgranicznym usieciowianiu i skutecznej promocji dzięki:

 • usieciowieniu miejsc i podmiotów,
 • opracowaniu i implementacji transgranicznej marki turystycznej ” Miejsca pamięci Odry i Warty”,
 • opracowaniu transgranicznego tematycznego szlaku turystycznego,
 • wspólnemu programowi promocji w celu wzmożenia ruchu turystycznego i rozpowszechnienia specyficznego dziedzictwa kulturowego w ramach wspólnoty promocyjnej.

Inwestycje dla wzmocnienia i rozbudowy „miejsc pamięci” w regionie, zachowania, renowacji lub rozbudowy istniejących obiektów kultury w Seelow, Kostrzynie i Słońsku: 

 • Pracownia historyczna i centrum dokumentacji w Seelow                                                                         Miejsce nauki i przeżyć, placówka dokumentacji i badań nad kulturą pamięci w regionie nad Odrą i Wartą, dla uzupełnienia oferty Miejsca Pamięci Wzgórz Seelowskich i współpracy z nim.
 • Polsko-niemieckie centrum komunikacji i inicjatyw twórczych “Willa Wagenera”poświęcone dziedzictwu przemysłowemu w Kostrzynie nad Odrą.
  Poszerzenie spektrum tematycznego kultury pamięci przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji.
 • Centrum spotkań, kultury i krzewienia historii regionalnej – dom kultury w Słońsku.Centrum konferencyjne, a także miejsce edukacji i spotkań jako uzupełnienie Muzeum Martyrologii.

Links:

www.kostrzyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=249&Itemid=122

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2018/ags_9_206__wrzesien_2018_.pdf

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2018/ags_10_207__pazdziernik_2018_.pdf

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2018/ags_12_209_grudzien2018_.pdf

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2019/ags_1.210__styczen_2019_.pdf

http://slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=22&dzialy=22&akcja=artykul&artykul=3021

http://slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=22&dzialy=22&akcja=artykul&artykul=3030

http://muzeum.slonsk.pl/2018/09/26/natura-i-architektura-gminy-slonsk/

http://muzeum.slonsk.pl/2018/10/06/wernisaz-natura-i-architektura-gminy-slonsk/

https://www.facebook.com/944165875614383/photos/a.1199341353430166/2137020326328926/?type=3&theater

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2149199808444311&id=944165875614383&__xts__[0]=68.ARACr6RVIkUE9rS8rFtMh7wtHJnVSS6wb32Jm36qVSu_vt1Pg1b-zP33g3UDME5PqXTrNDGCxZgSTM8zWceTyetqj7hi4Daz2J_hbAsErfycfdqUsZRGqQq1N7-t-9L5TtleRzt3my7AycSpsIq_cyV9t2uHGGtdMyOaCVcaUWxRupwSPYOgtnRvX6b8q7iwszM4nsw8pm1NNLmxWOUaj39QKf3dxdrUa515zzxByTaCrTfDAyTKzqH8fHj9CDQsZItbyujmZegPG0bI5Kezgb7iv-8sNArBbu7gZ-MLyHEZ6HObDEUJYQXigZaWt6jzAztGmXw6yxXmgVCMg40A87S8-w&__tn__=-R

TV Beitrag

https://gorzow.tvp.pl/40109482/centrum-spotkan-kultury-i-krzewienia-historii-regionalnej-w-slonsku