85015645

Miejsca pamięci Odrą i Wartą

 

Partnerzy:
– Stadt / Miasto Seelow (BW)
– Miasto Kostrzyn nad Odrą
– Gmina Słońsk

Dofinansowanie (EFRR): 3.772.951.77 EUR

Termin realizacji : 01.07.2017 – 31.08.2023

Cel:
Zachowanie, dowartościowanie i ukierunkowane uzupełnienie wspólnego dziedzictwa kulturowego miejsc pamięci w regionie nad Wartą i Odrą przez nadanie nowej jakości transgranicznej współpracy, ukierunkowane inwestycje w udostępnianie i komunikowanie dziedzictwa kulturowego miejsc pamięci, w oparciu o średnioterminowy program współpracy, nowe produkty turystyczne i długoterminowe uzgodnienia.

Przykłady działań w projekcie:

Budowa transgranicznego klastra turystycznego “Miejsca pamięci Odry i Warty” – nowa jakość w transgranicznym usieciowianiu i skutecznej promocji dzięki:

  • usieciowieniu miejsc i podmiotów,
  • opracowaniu i implementacji transgranicznej marki turystycznej ” Miejsca pamięci Odry i Warty”,
  • opracowaniu transgranicznego tematycznego szlaku turystycznego,
  • wspólnemu programowi promocji w celu wzmożenia ruchu turystycznego i rozpowszechnienia specyficznego dziedzictwa kulturowego w ramach wspólnoty promocyjnej.

Inwestycje dla wzmocnienia i rozbudowy „miejsc pamięci” w regionie, zachowania, renowacji lub rozbudowy istniejących obiektów kultury w Seelow, Kostrzynie i Słońsku:

  • Pracownia historyczna i centrum dokumentacji w Seelow – miejsce nauki i przeżyć, placówka dokumentacji i badań nad kulturą pamięci w regionie nad Odrą i Wartą, dla uzupełnienia oferty Miejsca Pamięci Wzgórz Seelowskich i współpracy z nim.
  • Polsko-niemieckie centrum komunikacji i inicjatyw twórczych “Willa Wagenera” – poświęcone dziedzictwu przemysłowemu w Kostrzynie nad Odrą.
    Poszerzenie spektrum tematycznego kultury pamięci przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji.
  • Centrum spotkań, kultury i krzewienia historii regionalnej – dom kultury w Słońsku. Centrum konferencyjne, a także miejsce edukacji i spotkań jako uzupełnienie Muzeum Martyrologii.

Linki:

www.kostrzyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=249&Itemid=122

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2018/ags_9_206__wrzesien_2018_.pdf

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2018/ags_10_207__pazdziernik_2018_.pdf

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2018/ags_12_209_grudzien2018_.pdf

http://www.slonsk.pl/asp/pliki/aktualnosci_2019/ags_1.210__styczen_2019_.pdf

http://slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=22&dzialy=22&akcja=artykul&artykul=3021

http://slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=22&dzialy=22&akcja=artykul&artykul=3030

http://muzeum.slonsk.pl/2018/09/26/natura-i-architektura-gminy-slonsk/

http://muzeum.slonsk.pl/2018/10/06/wernisaz-natura-i-architektura-gminy-slonsk/

https://www.facebook.com/944165875614383/photos/a.1199341353430166/2137020326328926/?type=3&theater

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2149199808444311&id=944165875614383&__xts__[0]=68.ARACr6RVIkUE9rS8rFtMh7wtHJnVSS6wb32Jm36qVSu_vt1Pg1b-zP33g3UDME5PqXTrNDGCxZgSTM8zWceTyetqj7hi4Daz2J_hbAsErfycfdqUsZRGqQq1N7-t-9L5TtleRzt3my7AycSpsIq_cyV9t2uHGGtdMyOaCVcaUWxRupwSPYOgtnRvX6b8q7iwszM4nsw8pm1NNLmxWOUaj39QKf3dxdrUa515zzxByTaCrTfDAyTKzqH8fHj9CDQsZItbyujmZegPG0bI5Kezgb7iv-8sNArBbu7gZ-MLyHEZ6HObDEUJYQXigZaWt6jzAztGmXw6yxXmgVCMg40A87S8-w&__tn__=-R

Reportarz TV

https://gorzow.tvp.pl/40109482/centrum-spotkan-kultury-i-krzewienia-historii-regionalnej-w-slonsku