Nabór wniosków

Szósty nabór jest otwarty!!!

Wnioski należy składać w terminie od 03.05.2018 r. do 15.07.2018 r.

Tutaj znajdą Państwo tekst ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w następujących Osiach Priorytetowych:

  • III – Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji
  • IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji – bez FMP

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020

 Dalsze informacje: