W ramach Programu Współpracy INTERREG V A 2014-2020 wspierane są wspólne projekty transgraniczne, w których uczestniczy przynajmniej jeden partner polski i jeden niemiecki.
Wniosek może być złożony jedynie w ramach czasowo i tematycznie ograniczonego naboru (call) w jednostopniowym postępowaniu. W celu otrzymania wskazówek merytorycznych i formalnych w zakresie przygotowania i złożenia wniosku, potencjalni beneficjenci mogą korzystać z konsultacji we Wspólnym Sekretariacie. Wspólny Sekretariat we Frankfurcie nad Odrą jest również jednostką przyjmującą wnioski o dofinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami jest dostępny tutaj. Wskazówki dotyczące tematycznych naborów wniosków (call) znajdą Państwo tutaj.