Przepisy o Informacji i Komunikacji

Informacja i promocja służy w szczególności do przedstawiania i upowszechniania efektów działań realizowanych w ramach programu. Strategia komunikacyjna dla Programu Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 szczegółowo opisuje procedurę przekazywania informacji grupom docelowym. Grupami docelowymi są: potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci, multiplikatorzy i podmioty współpracy transgranicznej, jak również ogół społeczeństwa.

Osoba odpowiedzialna za informację i komunikację:

Martyna Adamczyk
Ministerstwo Finansów i  Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Wydział 53 –  Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG)
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel: +49 (0) 331 866 6573
e-mail:  martyna.adamczyk@mdfe.brandenburg.de

Dokumenty

Strategia Komunikacji (Stan: maj 2020)

Strategia Komunikacji

“Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji

Wskazówki do dokumentu “Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji

Logo