Uchwały

XIII Posiedzenie KM – 8.-9.10.2019

XII Posiedzenie KM – 26.-27.02.2019

VII procedura obiegowa – 21.-27.06.2018

dotycząca wniosku o zmianę Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

X Posiedzenie KM – 04.-05.04.2018

VI procedura obiegowa – 08.-16.05.2018

IX posiedzenie KM 24.-25.10.2017

VIII posiedzenie KM- 11-12 07.2017

Lista zatwierdzonych projektów
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Pomocy Technicznej

VII posiedzenie KM- 12.04.2017

Regulamin
Podręcznik Beneficjenta stan z dnia 12.04.2017 (nieaktualny)

VI posiedzenie KM – 14.-15.12.2016 r.

V posiedzenie KM – 07.12.2016

Lista zatwierdzonych projektów OP II
Lista zatwierdzonych projektów OP IV

IV posiedzenie KM – 20.10.05.2016 r.

 

Procedura obiegowa z dnia 24.05.2016 r.:

 

III posiedzenie KM – 11.-12.05.2016 r.

Podczas III posiedzenia KM zostały uzgodnione wszystkie dokumenty, które są niezbędne do otwarcia pierwszego naboru, między innymi najważniejszy dokument – Podręcznik beneficjenta włącznie z zasadami kwalifikowalności.

Uchwalono:

 

Procedura obiegowa z dnia 19.04.2016 r.:

 

Procedura obiegowa z dnia 15.04.2016 r.:

 

II posiedzenie KM – 19.-20.01.2016 r.

Podczas drugiego posiedzenie przyjęto dwie ważne uchwały dla dalszego wdrażania Programu. Dotyczyły one:

 

I posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) – 3.12.2015 r. – konstytuujące posiedzenie KM PW INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Na posiedzeniu przyjęto: