Instytucja Audytowa

Instytucja Audytowa (IA)

IA zapewnia przeprowadzanie audytów systemów zarządzania i kontroli oraz audytów operacji na podstawie stosownej próby oraz z zastosowaniem uznawanych międzynarodowych standardów kontroli. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 127 rozp. (UE) nr 1303/2013 IA będzie wspierana przez grupę audytorów.