Zmiany w projektach (Stan kwiecień 2018).

Komentarz do dokumentu:
Formularz zmian jest opracowywany, w związku z tym link na pierwszej stronie dokumentu jest nieaktywny. Obecnie wnioski o zmiany w projektach można składać w dowolnej formie.