Regionalny Punkt Kontaktowy

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK)

Potencjalni beneficjenci mają możliwość otrzymania wsparcia Wspólnego Sekretariatu lub Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), ulokowanego po stronie polskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w formie nieobowiązkowych konsultacji dotyczących opracowania szkicu projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

WS, przy wsparciu RPK zapewnia wdrażanie i monitorowanie strategii komunikacji.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy TerytorialnejPodgórna 7
65-057 Zielona Góra
fax: +48 68 3271429
www.lubuskie.pl