Kontakt

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Finansów i  Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Wydział 53 –  Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG)
Dyrektor Instytucji Zarządzającej
Pani Katrin Müller-Wartig
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel. +49 (0) 331 866 6570
faks: +49 (0) 331 27548-8070
e-mail: katrin.mueller-wartig@mdfe.brandenburg.de

Informacja i komunikacja
Martyna Adamczyk
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel: +49 (0) 331 866 6573
e-mail:  martyna.adamczyk@mdfe.brandenburg.de

Koordynator Krajowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Zastępca Dyrektora
Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. +48 (0) 22 330 31 05
faks: +48 (0) 22 330 31 55
e-mail: Agnieszka.Gintowt-Dziewaltowska@mfipr.gov.pl

Wspólny Sekretariat

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgi

Kierownik Wspólnego Sekretariatu
Pani Izabela Glišić
Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 (0)335 60676 9950
faks: +49 (0)335 606769959
e-mail: Izabela.Glisic@mdfe.brandenburg.de

Zastępca Kierownika Wspólnego Sekretariatu
Pani Anna Wasylków
tel. +49 (0)335 60676 9951
faks: +49 (0)335 606769959
e-mail: Anna.Wasylkow@mdfe.brandenburg.de

Patrycja Myszk
Tel. +49 (0)335 60676 9952
e-mail: Patrycja.Myszk@mdfe.brandenburg.de

Eliza Rößler
Tel.  +49 (0)335 60676 9953
E-Mail: Eliza.Roessler@mdfe.brandenburg.de

Marcin Wichrowski
Tel. +49 (0)335 60676 9954
e-mail: Marcin.Wichrowski@mdfe.brandenburg.de

Karolina Zeiser
Tel. +49 (0)335 60676 9955
e-mail: Karolina.Zeiser@MDFE.Brandenburg.de

ILB

Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia
Dyrektor Departamentu Annett Borgmann
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Telefon: +49 (0) 331 660-1644
Fax: +49 (0) 331 660-1965
e-mail: annett.borgmann@ilb.de

KONTROLER KRAJOWY – Wojewoda Lubuski
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Programów Europejskich i Rządowych
Dyrektor Agnieszka Świątek
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 (0) 95 711 52 45
faks: +48 (0) 22 711 53 00
e-mail: fundusze@lubuskie.uw.gov.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy

Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
fax: +48 68 3271429
www.lubuskie.pl

Justyna Milian
tel. +48 68 4565416
e-mail: j.milian@lubuskie.pl

Aneta Ciesielska
tel. +48 68 4565257
e-mail: a.ciesielska@lubuskie.pl

Euroregiony

Biuro w Niemczech
Euroregion Pro Europa Viadrina
Mittlere Oder e.V.
Holzmarkt 7
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 (0) 335 665940
fax: +49 (0) 335 6659420
e-mail: info@euroregion-viadrina.eu
http://www.euroregion-viadrina.de/kontakt/

Euroregionu Spree-Neiße-Bober
Berliner Str. 7
03-172 Guben
Niemcy
tel. +49 (0) 35613133
fax: +49 (0) 35613171
e-mail: info@euroregion-snb.de
http://www.euroregion-snb.de

Biuro w Polsce
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“
ul. Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 (0) 957358447
faks: +48 (0) 957358461
e-mail: info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl

Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
tel. +48 684558050
faks: +48 684558050
e-mail: info@euroregion-snb.pl
www.euroregion-snb.pl