Członkowie Komitetu Monitorującego

L.p.InstytucjaImię i nazwiskoFunkcja w KM
1Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego BrandenburgiaKatrin Müller-Wartigczłonek KM
2Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego BrandenburgiaDr. Carola Lauczłonek KM
3Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejAgnieszka Gintowt-Dziewałtowskaczłonek KM
4Urząd Marszałkowski Województwa LubuskiegoTadeusz Jędrzejczakczłonek KM
5Euroregion Pro Europa ViadrinaToralf Schiwietzczłonek KM
6Euroregion Pro Europa ViadrinaKrzysztof Szydłakczłonek KM
7Euroregion Spree-Neiße-BoberCarsten Jacobczłonek KM
8Euroregion Sprewa-Nysa-BóbrKrzysztof Kaliszukczłonek KM

2. Członkami Komitetu Monitorującego w funkcji doradczej bez prawa głosu
(partnerami w rozumieniu art. 5 rozp. (UE) nr 1303/2014) są:

 1. jeden przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH) Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą, IPH w Cottbus, Izby Rzemieślniczej (IRz) we Frankfucie nad Odrą i IRz w Cottbus
 2. jeden przedstawiciel Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w Zielonej Górze
 3. jeden przedstawiciel Niemieckiej Organizacji Związków Zawodowych, Okręg Berlin-Brandenburgia, DGB Region Wschodnia Brandenburgia
 4. jeden przedstawiciel Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
 5. jeden przedstawiciel niemieckich organizacji na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu z Brandeburgii i Berlina
 6. jeden przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
 7. jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej; w razie potrzeby Komisja Europejska może zgłosić dalszych przedstawicieli.

3. Członkami Komitetu Monitorującego o statusie obserwatorów są:

 1. jeden przedstawiciel Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia jako Instytucja kontraktująco-wypłacająca, niemiecki kontroler z art. 23 rozp. (UE) nr 1299/2013)
 2. jeden przedstawiciel Wojewody Lubuskiego jako polski kontroler z art. 23 rozp. (UE) nr 1299/2013
 3. jeden przedstawiciel Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia jako Koordynator funduszy EFSI w Brandenburgii
 4. jeden przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalne jako Koordynator funduszy EFSI w Polsce
 5. jeden przedstawiciel Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej jako polski członek w grupie audytorów.
 6. jeden przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego.