Galeria zdjęć

Szkolenia


Konferencje, warsztaty, rajdy roweroweWydarzenia roczne


Posiedzenia Komitetu Monitorującego


Dofinansowane projekty

Projekt “Dialog”

Projekt ”Transgraniczne  Ratownictwo Medyczne w Powiecie MOL i  Województwie Lubuskim

Projekt ”Zdrowie bez granic”

Projekt “EuRegioNet”

Projekt “Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubic”

Projekt ”Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze”


Projekty dofinansowane w ramach FMP