Jednostka kontraktująco-wypłacająca

Jednostka kontraktująco-wypłacająca

Jednostka kontraktująco-wypłacająca ulokowana w strukturach Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia przejmuje zadania związane z wykonaniem uchwał KM, dotyczących wyboru projektów do dofinansowania, tzn. prawnym zakontraktowaniem środków w formie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania / zawarcia umowy o dofinansowanie z niemieckimi bądź polskimi wnioskodawcami (partnerami wiodącymi), których projekty zostały wybrane przez KM, jak również zadania związane z wypłatą środków na podstawie raportów projektowych zatwierdzonych przez WS.

Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia
Dyrektor Departamentu Annett Borgmann
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Telefon: +49 (0) 331 660-1644
Fax: +49 (0) 331 660-1965
E-Mail: annett.borgmann@ilb.de