Wydarzenie roczne 2019_sprawozdanie

W Wydarzeniu rocznym 2019 uczestniczyło ponad 120 gości z Polski i Niemiec!

W dniu 9 maja 2019 w Cottbus odbyło się Wydarzenie Roczne Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska. Tegorocznym hasłem było „1 granica, 2 kraje, 15 lat współpracy transgranicz-nej”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 120 gości z Polski i Niemiec.

Wydarzenie uroczyście otworzyli: Minister ds. Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia – Pan Stefan Ludwig, przedstawiciel Polskiego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Pan Artur Harc oraz repre-zentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Pan Radosław Brodzik.
Goście mogli wysłuchać interesujących wystąpień Beneficjentów Programu. Punktem kulminacyjnym Wydarzenia była dyskusja panelowa dotycząca współpracy transgranicznej, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech programów współpracy INTERREG VA realizowanych na polsko – niemieckiej granicy. Wśród referentów obecny był także przedstawiciel Komisji Europejskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów realizowanych w ramach Programu projektów. Ukoronowaniem wydarzenia była wycieczka szlakiem zrealizowanych w ramach INTERREGU projektów na terenie Parku Branitz i Zoo.

Galeria zdjęć: https://myalbum.com/album/VHeqdvQ2qmzj

Notatki prasowe:

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/05/PM-INTERREG-Jahresveranstaltung-2019_pl.pdf

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/05/Lausitzer-Rundschau.pdf

https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2019/05/PM-INTERREG-Jahresveranstaltung-2019.pdf

Film: https://youtu.be/PXJKo36LVC0

Prezentacje:

Pan Krzysztof Kaliszuk (Urząd Miasta Zielona Góra) i Pani Kristina Neumann (Urząd Miasta Cottbus)

Pani Katrin Schulz (Arbeitsinitiative Letschin e.V.)

Pan dr inż. Krzysztof Piotrowski (IHP GmbH) i Pan dr inż. Piotr Powroźnik (Uniwersytet Zielona Góra)

Serdecznie dziękujemy referentom, wnioskodawcom, gościom, tłumaczom i całemu zespołowi organizacyjnemu!