Dla wnioskodawców

W ramach Programu Współpracy INTERREG V A 2014-2020 wspierane są wspólne projekty transgraniczne, w których uczestniczy przynajmniej jeden partner polski i jeden niemiecki.

Wniosek może być złożony jedynie w ramach czasowo i tematycznie ograniczonego naboru (call) w jednostopniowym postępowaniu. W celu otrzymania wskazówek merytorycznych i formalnych w zakresie przygotowania i złożenia wniosku, potencjalni beneficjenci mogą korzystać z konsultacji we Wspólnym Sekretariacie. Wspólny Sekretariat we Frankfurcie nad Odrą jest również jednostką przyjmującą wnioski o dofinansowanie.

Dalsze informacje: