Impressum

Impressum

 

Redakcja

Ministerstwo Finansów i  Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Departament IV.3  –  Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Tel. +49 331 866-3435
etz.1420@mdfe.brandenburg.de

Realizacja techniczna
ariadne an der spree GmbH
www.ariadne-an-der-spree.de

Zastrzeżenie:

Odpowiedzialność za treść: zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na mocy ogólnego prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa tylko od momentu stwierdzenia określonego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach natychmiast usuniemy tę treść.

Odpowiedzialność za linki: Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Po powiadomieniu o naruszeniach usuniemy takie linki natychmiast.

Prawa autorskie: Treści tworzone przez operatorów witryn i działające na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść z tej strony nie została stworzona przez operatora, bierze się pod uwagę prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. Jeśli nadal zdajesz sobie sprawę z naruszenia praw autorskich, prosimy o notatkę. Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie treści.

Bezpieczeństwo w Internecie: Mamy nasze serwery internetowe i pocztowe w Niemczech. Nie można jednak wykluczyć rutowania na trasach tranzytowych poza terytorium Niemiec i Unii Europejskiej. Chcemy wyraźnie podkreślić, że transmisja danych przez Internet luk bezpieczeństwa (na przykład, gdy komunikuje się poprzez e-mail) i nie może być całkowicie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Aby uzyskać informacje o wysokiej poufności, zalecamy pocztę lub równoważne zabezpieczenia elektroniczne.

Prywatność: Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach podniesione są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą ujawniane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkiem wydawania przez osoby trzecie do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym wyraźnie wykluczone. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem. Więcej informacji w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

źródło: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de