Aktualności

Serdecznie witamy na stronie internetowej Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska

Aktualności:

12.11.2018

Szkic idei projektowej

Wspólny Sekretariat informuje, iż szkic idei projektowej został zaktualizowany.
26.10.2018

Dzień wolny

Informujemy, iż w dniu 31.10.2018 ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy Wspólny Sekretariat będzie nieczynny. Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.
05.10.2018

Wydarzenie Roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 z udziałem 190 gości

W dniu 4.10.2018 odbyło się w Zielonej Górze Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020, w którym udział wzięło ponad 190 gości z Polski oraz Niemiec. W rubryce Program-Działalność informacyjno-promocyjna znajdą Państwo galerię zdjęć, prezentacje oraz sprawozdanie: https://interregva-bb-pl.eu/pl/6022-2/

02.10.2018

DN. 03.10. i 04.10. WSPÓLNY SEKRETARIAT JEST ZAMKNIĘTY!

Z powodu święta Zjednoczenia Niemiec 03.10., jak i wydarzenia rocznego w Zielonej Górze 04.10., WS pozostanie w tych dniach zamknięty.

21.09.2018

10 PROJEKTÓW ZOSTAŁO ZATWIERDZONYCH PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY!

W dniach 19-20 września 2018 r. 11 raz obradował w Gorzowie Wlkp. Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG BB-PL 2014-2020. Tutaj znajdziecie Państwo listę projektów wybranych do dofinansowania.
07.09.2018

KONKURS

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR) zaprasza do wzięcia udziału w „Konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“. Więcej informacji znajda Państwo tutaj.
06.09.2018

VII NABÓR OTWARTY!!!

VII nabór wniosków o dofinansowanie w Osi Priorytetowej II  „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” – priorytet inwestycyjny 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“ jest otwarty od dziś (06.09.2018 r.) do 30.10.2018 r. Tekst naboru znajduje się tutaj, a pakiet aplikacyjny znajdą Państwo tutaj. W związku z otwartym naborem Wspólny Sekretariat oferuje doradztwa dla wnioskodawców.
03.09.2018

Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL. Zapisy rozpoczęte!

Cieszymy się na Państwa uczestnictwo! Więcej informacji i rejestracja: https://interregva-bb-pl.eu/pl/wydarzenie-roczne/
09.08.2018

Zaktualizowana wersja Podręcznika Beneficjenta w trybie rejestru zmian

Aby ułatwić Państwu pracę z nowym Podręcznikiem Beneficjenta, umieściliśmy tutaj aktualną wersję Podręcznika Beneficjenta w trybie rejestru zmian (stan lipiec 2018).

01.08.2018

Zaktualizowana wersja Podręcznika Beneficjenta

Zmieniona aktualna wersja Podręcznika Beneficjenta znajduje się tutaj (stan lipiec 2018).

25.07.2018

Zmiany w projektach

Wspólny Sekretariat informuje, iż formularz wniosku o zmiany w projekcie został opublikowany. 20.07.2018  

Nowe formularze raportu (stan z dnia 28.06.2018) znajdą Państwo tutaj


17.07.2018

Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osiach Priorytetowych III „Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji” oraz IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji – bez FMP”

  W dniach 03.05 - 15.07.2018 r. trwał nabór projektów w ramach Osi Priorytetowych III i IV.   Wartość naboru w ramach Osi Priorytetowej III wynosiła 3.806.103,20 € EFRR. W ramach naboru wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 3.489.468,91 € EFRR.   Wartość naboru w ramach Osi Priorytetowej IV wynosiła 5.398.152,62 € EFRR. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 10.988.987,38  € EFRR.   Kolejny nabór na OP IV planowany jest na luty - kwiecień 2019

05.07.2018

AGEG – Cross Border Award „Sail of Papenburg“ 2018

  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) przyznaje nagrodę regionowi granicznemu lub transgranicznemu o wyróżniającej się polityce edukacyjnej i polityce zatrudnienia. Nagroda przyznawana jest przez region Ems Dollart. W konkursie mogą wziąć udział projekty, których działania zostały wdrożone w roku 2018 lub, których efekty przypadają na wymieniony okres i które wyróżniają się szczególnie innowacyjnym podejściem do współpracy transgranicznej. Wnioski  oceniane są przez niezależne jury, które jest powoływane przez zarząd Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Rozdanie nagród będzie częścią corocznej konferencji AGEG, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 r. w Oulu / Finlandia. Nagroda Cross Border "Sail of Papenburg" przyznawana jest od 2002 r. Tegoroczna edycja objęta została patronatem unijnej komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu i Karla-Heinz Lambertz, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów.

Zgłoszenia w języku angielskim  należy przesyłać do dnia 15. Lipca 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

27.06.2018

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska poszukuje dwóch pracowników.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w linkach poniżej.

Stanowisko: Kierownik Wspólnego Sekretariatu (składanie ofert do dnia 15.07.2018)

Stanowisko: Pracownik (składanie ofert do dnia 30.07.2018)
26.06.2018

Opublikowano nowy dokument!!!

Zdefiniowanie wskaźnika produktu – projekty edukacyjne
18.06.2018

Wspólny Sekretariat zamknięty – 20.06.2018

Szanowni Państwo, informujemy iż ze względu na udział w szkoleniu, w dniu 20.06.2018 Wspólny Sekretariat będzie zamknięty.
25.05.2018

Informacja ochrona danych

Opublikowany został nowy dokument (Ochrona danych ILB)
23.05.2018

Save the Date: Wydarzenie roczne 2018 w ramach Programu Współpracy Interreg VA BB-PL

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nadchodzące wydarzenie roczne 2018 w ramach programu Interreg VA BB-PL oraz zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu:  
Data: 4.10.2018, godz. 10.30-16.00
Miejsce wydarzenia: Zielona Góra (miejsce zostanie wkrótce podane do wiadomości)
Format wydarzenia: Konferencja, warsztaty, wystawa, wycieczki
Prosimy o zanotowanie tego terminu. Szczegółowy program wydarzenia zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej programu https://interregva-bb-pl.eu/.
23.05.2018

Newsletter Interreg VA BB-PL/Maj 2018

Newsletter PW Interreg VA BB-PL/Maj 2018 został opublikowany tutaj. Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera w celu otrzymywania  wiadomości o postępach w realizacji naszego programu pocztą elektroniczną!
17.05.2018

UWAGA!!!

Informujemy, iż w dniu 10.05.2018 ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy Wspólny Sekretariat będzie nieczynny. Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 - 2020.
15.05.2018

Opublikowano nowy dokument!!!

Informacja INTERREG: Dostawy i usługi przy powiązaniach.
09.05.2018

UWAGA!!!

Informujemy, iż w dniu 10.05.2018 ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy Wspólny Sekretariat będzie nieczynny. Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 - 2020.
03.05.2018

VI nabór otwarty!!!

VI nabór wniosków o dofinansowanie w Osiach Priorytetowych III i IV jest otwarty od dziś (03.05.2018 r.) do 15.07.2018 r. Tekst naboru znajduje się tutaj, a pakiet aplikacyjny znajdą Państwo tutaj. W związku z otwartym naborem Wspólny Sekretariat oferuje doradztwa dla wnioskodawców.
02.05.2018

Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.

  W dniach 01.02 - 30.04.2018 r. trwał nabór projektów w ramach I Osi Priorytetowej „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego” (priorytet inwestycyjny 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” i 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę”) Programu Współpracy.   Całkowita wartość naboru wynosiła 10.504.753,14 Euro EFRR.   W ramach naboru wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę EFRR 21.765.762,27 Euro.   Obecnie w ramach Programu nie są planowane kolejne nabory na OP I.
25.04.2018

WSKAŹNIKI

Dokument z definicją wskaźników został opublikowany.
23.04.2018

Wzór umowy o dofinansowanie znajda Państwo tutaj.


19.04.2018

Zmiany w projektach . Dokument po X posiedzeniu KM został opublikowany tutaj.


18.04.2018

Aktualna, zmieniona zgodnie z protokołem X. posiedzenia Komitetu Monitorującego wersja Podręcznika beneficjenta (stan kwiecień 2018) znajduje się tutaj.


12.04.2018
Nowy harmonogram naborów opublikowany! Nowy harmonogram naborów znajdą Panstwo tutaj.
11.04.2018
Przedłużenie terminu zgłaszania się na warsztaty! Na warsztaty we Frankfurcie nad Odrą (18.04.18) i Gubinie (20.04.18) można się zglaszać do 13.04.18. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.
11.04.2018
Uchwały X Komitetu Monitorującego  Uchwały dotyczące zatwierdzonych przez 10. Komitet Monitorujący projektów znajdą Państwo tutaj.
06.04.2018

6 projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący! W dniach 4-5 kwietnia w Cottus odbyło się posiedzenie 10. Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG BB – PL 2014-2020. Tutaj znajdą Państwo listę projektów wybranych do dofinansowania.
06.04.2018

Uwaga! Warsztat w dniu 11.04.2018 w Gorzowie Wlk. / Zmiana adresu warsztatu Nowy adres wydarzenia: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Józefa Pankiewicza 5-7 Sala 100 – I piętro 66-400 Gorzów Wielkopolski
21.03.2018   Konkursu RegioStars Awards!!! trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu RegioStars Awards.   RegioStars Award jest corocznym konkursem organizowanym przez Generalną Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, którego celem jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego oraz podkreślanie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów oraz kierowników projektów.   W tej edycji zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Tegoroczne kategorie konkursowe to:
 1. Supporting smart industrial transition (Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej)
 2. Achieving sustainability through low carbon emissions (Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla)
 3. Creating better access to public services (Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych)
 4. Tackling migration challenges (Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją)
 5. Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage (Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe)
  Rejestracja: https://www.regiostarsawards.eu/login.php Termin nadsyłania aplikacji upływa 15 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat Regiostars Awards 2018 znajdą Państwo również na stronie KE: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards.
19.03.2018   Materiały ze szkoleń!!!Wspólny Sekretariat Programu Współpracy przeprowadził szkolenia dla wnioskodawców, którzy planują złożenie wniosków w ramach V i VI naboru. Materiały ze szkolenia znajdą Państwo tutaj.
19.03.2018   Warsztaty ze składania wniosków!!! Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska VA 2014 – 2020, przy współpracy z Euroregianami Pro Europa Viadrina i Szprewa – Nysa – Bóbr zaprasza na cykl warsztatów. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
12.03.2018   Prace konserwacyjne ILB Kundenportal!!! Wspólny Sekretariat informuje, iż Portal ILB nie będzie dostępny w dniu 12.03.18 od godz. 13.00 (ok 2 h).
01.03.2017    Aktualizacja dokumentów dla polskich partnerów! Informacja INTERREG dla polskich partnerów projektów: Postanowienia w zakresie zamówień została zaktualizowana. Nową wersje dokumentów znajdą Państwo tutaj.
27.02.2018

Uwaga: Zmiany w terminach szkoleń!!! Szkolenie w języku niemieckim tylko we Frankfurcie nad Odrą! Szkolenie w języku polskim tylko w Zielonej Górze! Ze względów organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni, zmienić terminy dwóch szkoleń. Szkolenie w języku niemieckim odbędzie się tylko we Frankfurcie nad Odrą  w dniu 14.03.2018 r., natomiast szkolenie w języku polskim tylko w Zielonej Górze, w dniu 15.03.2018 r. Osoby, które zgłosiły się na szkolenie w Gorzowie Wielkopolskim, prosimy o wzięcie udziału w szkoleniu w Zielonej Górze w dniu 15.03.2018, a osoby zgłoszone na szkolenie w Guben prosimy o udział w spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą w dniu 14.03.2018. Osoby, które zgłosiły się na szkolenia do Gorzowa i do Guben zostaną automatycznie przeniesione na listy uczestników odpowiednio do Frankfurtu n. Odrą i Zielonej Góry i nie muszą się ponownie rejestrować. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mając jednocześnie nadzieję na powitanie Państwa na szkoleniu w Zielonej Górze w dniu 15.03.2018 lub we Frankfurcie w dniu 14.03.2018. Nowe zgłoszenia na oba szkolenia można składać do dn. 02.03.2018 tutaj. 
12.02.2018

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach V i VI naboru!!! Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska VA 2014 – 2020, przy współpracy z Euroregianemi Pro Europa Viadrina i Szprewa – Nysa –Bóbr, Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym, zaprasza na cykl szkoleń. Podczas szkoleń otrzymają Państwo najważniejsze informacje na temat przygotowania i złożenia wniosku projektowego w ramach V i VI naboru. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdą Państwo tutaj. Termin zgłoszeń: 26.02.2018
12.02.2018

“Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji. Dokument “Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji został zaktualizowany. Aktualną wersję (stan: luty 2018) znajdą Państwo tutaj.
Konkurs Komisji Europejskiej Zachęcamy do zainteresowania się konkursem otwartym przez Komisję Europejską. Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną w komunikacie z 20.09.2017 r. pt. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, Komisja ogłosiła 1 lutego nabór na projekty pilotażowe z zakresu likwidacji barier przygranicznych. Więcej informacji pod linkiem https://www.b-solutionsproject.com/
Prace konserwacyjne ILB Kundenportal!!! Wspólny Sekretariat informuje, iż Portal ILB nie będzie dostępny w dniu 12.02.18 od godz. 13.00 (ok 2 h).
V nabór otwarty!!! V nabór wniosków o dofinansowanie w Osi Priorytetowej I jest otwarty od dziś (01.02.2018 r.) do 30.04.2018 r. Tekst naboru znajduje się tutaj, a pakiet aplikacyjny znajdą Państwo tutaj. W związku z otwartym naborem Wspólny Sekretariat będzie oferował cykl szkoleń na temat specyficznych wymogów dotyczących OP I, OP III i OP IV, jak i kwalifikowalności oraz warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i zgłoszeń zostaną niedługo opublikowane na naszej stronie internetowej.
Dnia 24.01.2018 r. w związku z wewnętrznym szkoleniem Wspólny Sekretariat pozostanie zamknięty.  
Wspólny Sekretariat informuje, iż pakiet formularzy raportu został zaktualizowany (stan z dn. 08.01.18).
Aktualna, zmieniona zgodnie z protokołem IX. posiedzenia Komitetu Monitorującego wersja Podręcznika beneficjenta (stan grudzień 2017) znajduje się tutaj.
UWAGA! Informujemy, iż portal ILB (Kundenportal) jest znowu dostępny!
Aktualna zmieniona wersja Podręcznika beneficjenta znajduje się tutaj.
UWAGA! Tutaj opublikowaliśmy nowy formularz raportu (stan z dn. 13.11.2017).
Wykaz operacji - Opublikowaliśmy listę projektów dofinansowanych z naszego Programu (stan z dn. 09.11.17). Lista znajduje się tutaj.
Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji” W dniach 31.08 - 31.10.2017 r. trwał nabór projektów w ramach IV Osi Priorytetowej „Integracja mieszkańców i współpraca administracji” Programu Współpracy. Całkowita wartość naboru wynosiła 3.410.070,20 Euro EFRR. W ramach naboru wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę EFRR 1.570.632.97 Euro. Kolejne nabory w ramach IV Osi Priorytetowej planowane są na maj - lipiec 2018 oraz luty - kwiecień 2019. Indykatywny harmonogram naborów znajdą Państwo tutaj.
UWAGA! Informujemy, iż w dniu 31.10.2017 ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy Wspólny Sekretariat będzie nieczynny. Zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia / Polska 2014/2020.
II nabór - oś priorytetowa III W dniach 24.10.-25.10.2017 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego. Komitet zajmował się m.in. rozpatrzeniem i wyborem wniosków projektowych osi priorytetowej III, które zostały złożone w ramach drugiego naboru. Lista wybranych projektów osi priorytetowej III znajduje się tutaj.
Informacja nt. konsultacji dotyczących raportowania W związku z podpisaniem pierwszych umów o dofinansowanie w ramach Programu oraz zbliżającym się pierwszym okresem raportowania informujemy, że Kontroler Krajowy po stronie polskiej prowadzi indywidualne konsultacje dla Beneficjentów Programu. Spotkania prowadzone są w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i mają na celu przybliżenie procesu i zasad rozliczania projektów. Deklaracje wzięcia udziału w konsultacjach należy składać pod adres e-mail: fundusze@lubuskie.uw.gov.pl . W treści zgłoszenia należy podać tytuł projektu i numer umowy o dofinansowanie, nazwę instytucji oraz liczbę osób, które deklarują chęć wzięcia udziału w konsultacjach. Ewentualne pytania proszę kierować pod numerem telefonu +48 95 7115 393. Dla niemieckich partnerów projektów konsultacje prowadzi ILB. Terminy kosnultacji można ustalać pod nr +49 331 660-1268 i +49 331 660-1541 lub na adres e-mail interreg@ilb.de.
Ważna informacja dla beneficjentów: formularze raportu są dostępne tutaj. Opublikowaliśmy także nową informację INTERREG:

Informacja INTERREG Dostawy i usługi przy powiązaniach


Czwarty nabór otwarty!!! Czwarty nabór na wnioski w Osi Priorytetowej IV jest otwarty od dziś do 31.10.2017 r. Tekst naboru znajduje się tutaj. Pakiet aplikacyjny znajduje się tutaj. W związku z otwartym naborem w OP IV Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego, jak i kwalifikowalności oraz specyficznych wymogów dotyczących OP IV. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. 
W dniu 22.08.2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła Roczne sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020  INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50, ust. 9 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) znajduje się tutaj 
Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” znajduje się tutaj
W dniach 11.07.-12.07.2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego. Komitet zajmował się m.in. rozpatrzeniem i wyborem wniosków projektowych osi priorytetowej I, które zostały złożone w ramach drugiego naboru. Lista wybranych projektów osi priorytetowej I znajduje się tutaj.
UWAGA! PRACE TECHNICZNE NAD PORTALEM ILB będą wykonywane w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Tym samym kolejny termin wypada na 10 lipca 2017. Portal nie będzie dostępny od godz. 14.00 do ok. godz. 16.00.
Ruszył 3 nabór wniosków! Informujemy, że w zakładce OGŁOSZENIE O NABORZE zostało opublikowane ogłoszenie o 3 naborze wniosków na projekty regularne. Ogłoszenie dotyczy II osi priorytetowej Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie. Pakiet aplikacyjny jest dotępny tutaj.
 • Zaktualizowany Harmonogram naborów znajdą Państwo tutaj.
 • Informacje o zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący projektach złożonych w ramach pierwszego naboru znajdą Państwo tutaj.

 1. Podręcznik beneficjenta INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 znajdą Państwo tutaj.
 2. Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 3. W Plikach do pobrania dostępne jest logo Programu w różnych formatach.
 4. Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych                                                                Aktualizacja z dnia 02.08.2016 r.! Uzupełnienie dot. ww. nowelizacji
 5. Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje dot. przygotowania projektu. Terminy spotkań mogą Państwo ustalić mailowo lub telefonicznie.
 

Kalendarz na rok 2017 

Kalendarz na rok 2017 jako PDF do pobrania
170116_Interreg_Kalender_2017_Deckblatt