Nabór wniosków (Call)

VIII nabór jest otwarty!!!

Wnioski należy składać w terminie od 07.03.2019 r. 

Tutaj znajdą Państwo tekst ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w następujących Osiach Priorytetowych:

  • II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” – priorytet inwestycyjny 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“ – zakończenie naboru: 31.05.2019
  • III – Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji – zakończenie naboru: 16.05.2019
  • IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji – zakończenie naboru: 16.05.2019

 

 

 Dalsze informacje: