VII nabór jest otwarty!!!

Wnioski należy składać w terminie od 06.09.2018 r. do 30.10.2018 r.

Tutaj znajdą Państwo tekst ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w następujących Osiach Priorytetowych:

Osi Priorytetowej II  „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” – priorytet inwestycyjny 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“

 

 Dalsze informacje: