Działania informacyjno-promocyjne

 

Działalność informacyjno-promocyjna służy przede wszystkim pokazywaniu i rozpowszechnianiu informacji o rezultatach działań realizowanych w ramach programu. W dokumencie Strategia Komunikacji Programu Współpracy Polska-Brandenburgia 2014-2020   opisano szczegółowo sposób postępowania i zasady przekazywania informacji grupom docelowym. Do grup docelowych należą: potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci, osoby opiniotwórcze i aktywne podmioty współpracy transgranicznej oraz szeroko pojęta publiczność.

Osoba odpowiedzialna za informację i komunikację:

Pani Martyna Adamczyk

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Wydział 53 – Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG)

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy

Telefon: +49 (0) 331 866 6573
E-Mail: martyna.adamczyk@mdfe.brandenburg.de

 

Dokumenty

Strategia Komunikacji (Stan: maj 2020)

Strategia Komunikacji

“Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji

Wskazówki do dokumentu “Informacja”: Przepisy o Informacji i komunikacji

Logo

 Dalsze informacje: