Menu

Działania informacyjno-promocyjne

Działalność informacyjno-promocyjna służy przede wszystkim pokazywaniu i rozpowszechnianiu informacji o rezultatach realizowanych projektów. W dokumencie Strategia Komunikacji opisane są w szczególe sposób i zasady przekazywania informacji grupom docelowym. Grupy docelowe stanowią potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci, osoby opiniotwórcze i aktywne podmioty współpracy transgranicznej oraz ogół społeczeństwa.

Osoba odpowiedzialna za informację i komunikację:

Pani Martyna Adamczyk

Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia
Departament IV.3 i IV.4 – Stosunki z Polską; Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel: +49 (0) 331 866 3434
e-mail:  martyna.adamczyk@mdjev.brandenburg.de

 Dalsze informacje: