SPRAWOZDANIE Z WYDARZENIA ROCZNEGO 2018

SPRAWOZDANIE Z WYDARZENIA ROCZNEGO 2018

Prezentacje referentów mogą Państwo pobrać tutaj: https://www.dropbox.com/sh/4wduenh8cy3gi3z/AAD8Gh3s4VDehENG_IpSbhtOa?dl=0

 Zdjęcia z naszego Wydarzenia rocznego zostały zamieszczone galerii zdjęć tutaj: https://myalbum.com/album/3cSocMou8PBc

Tutaj znajdą Państwo nagranie filmowe  jak i zwiastun z naszego Wydarzenia rocznego.

W dniu 4.10.2018 odbyło się w Zielonej Górze Wydarzenie roczne 2018 Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020, w którym udział wzięło ponad 190 gości z Polski oraz Niemiec.

Po oficjalnym otwarciu wydarzenia, uczestnicy mogli w ramach wystawy zapoznać się ze wspartymi w ramach naszego programu projektami, zwiedzić radiowóz policyjny, karetkę pogotowia i ciągnik siodłowy, wziąć udział w konkursie wiedzy o pograniczu Brandenburgia-Polska oraz kursie pierwszej pomocy, skorzystać z konsultacji oraz skorzystać z wycieczek i odwiedzić trzy projekty. W ramach konferencji zaprezentowane zostały przykłady udanych projektów.

Dziękujemy referentom za interesujące i inspirujące prezentacje, które wzbogaciły program spotkania.
Podziękowania kierujemy do:

Pana Ministra Stefana Ludwiga, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związku Brandenburgia (MdJEV)
Pana Tadeusza Jędrzejczaka , Członeka Zarządu Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Pana Artura Harc, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Współpracy Terytorialnej, Polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Pana Jorg Schröder, Burmistrza Miasta Seelow (Projekt: Miejsca Pamięci Odry i Warty)
Pana Ireneusza Brzezińskiego, Naczelnika Wydziału Gospodarki i Promocji, Miasto Żary (Projekt: Bez granic – część 1)
Pana Amadeusza Polaka, kierownika projektu, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego, Zielona Góra (Projekt: Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych)
Pani Iwony Napierały, pracownika projektu, Cebra – Centrum fur Energie technologie Brandenburg e. (Projekt: Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB)
Pana Ulf Buschmann, pełnomocnika ds. stosunków polsko-niemieckich, Prezydium policji Landu Brandenburgia (Projekt: W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej)
Pani Izabeli Pantkowskiej, Z-cy Dyrektora oraz Kierownika Zespołu Projektów Euroregionalnych Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (Projekt: Realizacja Funduszu Malych projketow w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bobr)
Pana Toralfa Schiwietz, Dyrektora Euroregionu Pro Europa Viadrina (Projekt: Realizacja Funduszu Malych projketow w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA)

Podziękowania kierujemy także do Pana Kneifel-Haverkamp, kierownika Wydziału IV Sprawy Europejskie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związku Brandenburgia (MdJEV), za moderację wydarzenia.

Dziękujemy Wystawcom, którzy zaprezentowali swoje projekty, materialy promocyjne, roll-upy i broszury oraz przygotowali ekscytujące warsztaty i prezentacje. W ten sposób przyczyni się Państwo do współtworzenia programu oraz sukcesu Wydarzenia Rocznego. Podziękowania kierujemy do beneficjentów projektów:

Geopark UNESCO Łuk Mużakowa–wspólne dziedzictwo na niemiecko-polskim pogra-niczu

– Miejsca pamięci Odry i Warty

– Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze

– Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu

– Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus

– Centrum Informacji Europe Direct Guben

– Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben

– Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

– Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr

– Coaching VIADRINA

– Dialog

– Dwa ratusze – jedno Euromiasto

– Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice

– W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej

– Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB

– EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (SK)

– ZDROWIE BEZ GRANIC w Euromieście Guben- Gubin

– Platforma do badan nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów
zarządzania i balansowania energią

– Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki

– Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie Marchijsko-Odrzańskim i Województwie Lubuskim

Dziękujemy tłumaczom, bez kompetencji których sukces naszego Wydarzenia nie byłby możliwy.

Dziękujemy pracownikom zespołu organizacyjnego ze Wspólnego Sekretariatu, Regionalnego Punktu Kontaktowego i Instytucji Zarządzającej, którzy dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu umożliwili nam przeprowadzenie tego wydarzenia.

Wszyscy Państwo pomogli nam w tym, aby Wydarzenie roczne 2018 na długo pozostało w naszej pamięci! Dziękujemy!