Menu

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca (IZ)

IZ jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu w imieniu państw uczestniczących, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcję IZ pełni Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia w Niemczech. Ponadto Ministerstwo przejmuje zadania Instytucji Certyfikującej

Ministerstwo Finansów i  Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Departament IV.3  –  Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
Dyrektor Instytucji Zarządzającej
Pani Ursula Bretschneider
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel. +49 (0) 331 866 3440
faks: +49 (0) 331 866 3402
e-mail: Ursula.Bretschneider@mdjev.brandenburg.de