Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca (IZ)

IZ jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu w imieniu państw uczestniczących, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcję IZ pełni Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia w Niemczech. Ponadto Ministerstwo przejmuje zadania Instytucji Certyfikującej

Ministerstwo Finansów i  Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Wydział 53 – Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG)
Dyrektor Instytucji Zarządzającej
Pani Katrin Müller-Wartig
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy

Tel. +49 331 866-6570
Fax. +49 331 27548-8070

e-mail: katrin.mueller-wartig@mdfe.brandenburg.de