Fundusz Małych Projektów (FMP)

Dla małych projektów przyznawana będzie kwota dofinansowania w wysokości do 25.000 EUR (EFRR). Całkowita wartość budżetu małego projektu nie może przekroczyć 35.000 EUR. Euroregiony Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr prowadzą doradztwo, wspierają oraz szkolą wnioskodawców przy opracowaniu wniosku od momentu powstania pomysłu, złożenia wniosku, poprzez jego zatwierdzenie przez właściwą Euroregionalną Komisję Oceniającą (EKO) i realizację małego projektu aż do momentu zakończenia małego projektu i wypłaty refundacji. Wnioski o dofinansowanie z FMP składane są we właściwym miejscowo biurze Euroregionu.
Dla beneficjentów z siedzibą w powiecie Spree-Neiße i miasta Cottbus:
Euroregion Spree-Neiße-Bober
Berliner Straße 7
D – 03172 Guben
Fon: +49 (0) 35 61 / 31 33
Fax: +49 (0) 35 61 / 31 71
E-Mail: info@euroregion-snb.de
Internet: www.euroregion-snb.de
Dla beneficjentów z siedzibą w powiecie Märkisch-Oderland i Oder-Spree, jak i mieście Frankfurt nad Odrą:
Mittlere Oder e.V.
Holzmarkt 7
D-15230 Frankfurt (Oder)
Fon: (+49) 0335/ 66 594 -0
Fax: (+49) 0335/ 66 594 -20
E-Mail: info@euroregion-viadrina.eu
Internet:
www.euroregion-viadrina.de
Dla beneficjentów z siedzibą w powiatach krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim oraz mieście
Zielona Góra oraz gminach Cybinka, Torzym i Zbąszyń:
Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”
ul. Piastowska 18
PL – 66-620 Gubin
Fon: +48 68 455 80 50
Fax: +48 68 455 80 50
E-Mail: info@euroregion-snb.pl
Internet: www.euroregion-snb.pl
Dla beneficjentów z siedzibą w powiatach gorzowskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim (z wyjątkiem gminy Torzym) oraz mieście Gorzów Wlkp.:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
Ulica Łokietka 22

PL-66-400 Gorzów Wlkp.

Fon: (+48) 95 / 735 84 47
Fax: (+48) 95 / 735 84 61
E-Mail: info@euroregion-viadrina.pl
Internet: www.euroregion-viadrina.pl