Wspólny Sekretariat

Wspólny Sekretariat (WS)

WS, zlokalizowany we Frankfurcie nad Odrą (patrz rozdz. V.2 Złożenie wniosku o dofinansowanie), jest centralną jednostką w Programie przyjmującą wnioski. Wyjątkami są jedynie projekty w ramach pomocy
technicznej i małe projekty w ramach FMP. WS przejmuje zadania delegowane przez IZ. Poza tym WS informuje potencjalnych beneficjentów o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach Programu oraz wspiera beneficjentów we wdrażaniu ich projektów. WS informuje również opinię publiczną i zainteresowanych Programem o dofinansowywanych projektach. Przedstawienie treści i procedur programowych będzie odbywać się w sposób klarowny, przyjazny dla użytkownika, atrakcyjny i przejrzysty i będzie miało na celu pozyskanie potencjalnych beneficjentów wiodących, względnie partnerów projektów. WS, przy wsparciu Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), ulokowanego po stronie polskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zapewnia wdrażanie i monitorowanie strategii
komunikacji. Zadania WS obejmują także opracowanie materiałów informacyjnych, czy współpracę z IZ, dotyczącą aktualizacji strony internetowej.

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich

Kierownik Wspólnego Sekretariatu
Pani Izabela Glišić
Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 335 60676 9950
faks: +49 335 606769959
e-mail: Izabela.Glisic@mdfe.brandenburg.de

Zastępca Kierownika Wspólnego Sekretariatu
Pani Anna Wasylków
Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 335 60676 9951
faks: +49 335 606769959
e-mail: Anna.Wasylkow@mdfe.brandenburg.de