Menu

Sprawozdawczość

Informacja nt. konsultacji dotyczących raportowania

W związku z podpisaniem pierwszych umów o dofinansowanie w ramach Programu oraz zbliżającym się pierwszym okresem raportowania informujemy, że Kontroler Krajowy po stronie polskiej prowadzi indywidualne konsultacje dla Beneficjentów Programu. Spotkania prowadzone są w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim i mają na celu przybliżenie procesu i zasad rozliczania projektów.
Deklaracje wzięcia udziału w konsultacjach należy składać pod adres e-mail: funduszeue@lubuskie.uw.gov.pl. W treści zgłoszenia należy podać tytuł projektu i numer umowy o dofinansowanie, nazwę instytucji oraz liczbę osób, które deklarują chęć wzięcia udziału w konsultacjach. Ewentualne pytania proszę kierować pod numerem telefonu +48 95 7115 393.

Dla niemieckich partnerów projektów konsultacje prowadzi ILB. Terminy kosnultacji można ustalać pod nr +49 331 660-1268 i +49 331 660-1541 lub na adres e-mail interreg@ilb.de.


UWAGA! Nowe formularze raportu, obowiazujące od 01.12.2019, lista zmian

Formularze raportu (stan z dn. 28.11.2018) znajdują się tutaj

Formularze raportu (stan z dn. 28.06.2018) znajdują się tutaj

Formularze raportu (stan z dn. 08.01.2018) znajdują się tutaj.

Formularz raportu (stan z dn. 13.11.2017) znajduje się tutaj.

Formularze raportu (stan 16.10.2017) znajdują się tutaj.