Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia
Departament IV.3 i IV.4 – Stosunki z Polską; Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
Dyrektor Instytucji Zarządzającej
Pani Ursula Bretschneider
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel. +49 (0) 331 866 3440
faks: +49 (0) 331 866 3402
e-mail: wolfgang.balint@mdjev.brandenburg.de
etz.1420@mdjev.brandenburg.de

Informacja i komunikacja
Marko Buchta
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy
tel: +49 (0) 331 866 3430
faks: +49 (0) 331 866 3439
e-mail: marko.buchta@mdjev.brandenburg.de
etz.1420@mdjev.brandenburg.de

Koordynator Krajowy

Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Zastępca Dyrektora
Pani Iwona Brol
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. +48 (0) 22 330 31 05
faks: +48 (0) 22 330 31 55
e-mail: iwona.brol@mr.gov.pl

Wspólny Sekretariat

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów

Kierownik Wspólnego Sekretariatu
Pani Elżbieta Kasianik
Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 335 60676 9950
faks: +49 335 606769959
e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de

Anna Wasylków
tel. +49 335 60676 9951
e-mail: Anna.Wasylkow@mdjev.brandenburg.de

Elisabeth Olszar
tel. + 49 335 606769952
e-mail: Elisabeth.Olszar@mdjev.brandenburg.de

Izabela Glišić
tel. +49 335 60676 9954
e-mail: Izabela.Glisic@mdjev.brandenburg.de

ILB

Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia
Dyrektor Departamentu Christiane Droste
Steinstraße 104-106
14480 Poczdam
Niemcy
tel. +49 (0) 331 660-0
faks: +49 (0) 331 660-1234
e-mail: christiane.droste@ilb.de

Regionalny Punkt Kontaktowy

Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Katarzyna Babik-Sobień
Paulina Polan
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. +48 68 4565257
tel. + 48 68 4565416
fax: +48 68 327 14 29
e-mail: k.babik-sobien@lubuskie.pl
e-mail: p.polan@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl

Euroregiony

Biuro w Niemczech
Euroregion Pro Europa Viadrina
Mittlere Oder e.V.
Holzmarkt 7
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 (0) 335 665940
fax: +49 (0) 335 6659420
e-mail: info@euroregion-viadrina.eu
http://www.euroregion-viadrina.de/kontakt/

Euroregionu Spree-Neiße-Bober
Berliner Str. 7
03-172 Guben
Niemcy
tel. +49 (0) 35613133
fax: +49 (0) 35613171
e-mail: info@euroregion-snb.de
http://www.euroregion-snb.de/de/index.php?pos_top=3

Biuro w Polsce
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 (0) 957358447
faks: +48 (0) 957358461
e-mail: info@euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.pl

Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
tel. +48 684558050
faks: +48 684558050
e-mail: info@euroregion-snb.pl
www.euroregion-snb.pl