82012969

Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA

 

Partnerzy:
– Mittlere Oder e.V. (BW)
– Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina”

Dofinansowanie (EFRR): 8.300.000,00 EUR

Okres realizacji: 01.02.2016 – 31.03.2023

Cel:
Celem FMP jest wspieranie dalszego rozwoju i pogłębianie współpracy partnerskiej w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w celu wzmacniania wzajemnego zaufania i pokonywania mentalnych, kulturowych oraz językowych barier. Projekt zakłada osiągnięcie celów projektu poprzez działania dotyczące spotkań ludzi z obu stron granicy oraz tworzenie trwałych podstaw współpracy.

Kontakt:

info@euroregion-viadrina.eu

info@euroregion-viadrina.pl

Webseite:

http://www.euroregion-viadrina.pl/fundusz-malych-projektow-interreg-va.html

Über KPF 2014-2020