85011249 – projekt zakończony

EuRegioNet: internacjonalizacja sieci i klastrów (SK)

 

Partnerzy:
– Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) (BW)
– Lubuska Organizaja  Pracodawców
– Centrum für Innovation und Technologie GmbH (Centrum Innowacji i Technnologii sp. z o. o.)
– Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Dofinansowanie (EFRR): 647.836,80 €

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.08.2020

Celem projektu było wzmocnienie, inteligentna specjalizacja, kooperacja transgraniczna sieci i klastrów.

Podczas 38-miesięcznego okresu realizacji projektu odbyły się niezliczone spotkania pomiędzy partnerami, partnerami projektu z niemieckimi i polskimi przedstawicielami z dziedzin sieci i klastrów, przeprowadzono liczne imprezy, przygotowano materiały promocyjne i dokonano publikacji. Najważniejszymi imprezami była konferencja otwarcia w Gorzowie, 4-krotne spotkania regionalne/warsztaty w 4 regionach partnerskich, konferencja klastrów w Zielonej Górze i konferencja na zakończenie pod patronatem Wojewody Lubuskiego. Łącznie we wspomnianych spotkaniach wzięło udział 480 osób.

Do tego doszły spotkania NWC i imprezy mające na celu przygotowanie i utworzenie trzech NWC w ramach projektu. Przy tym także przedyskutowano i sporządzono dokumenty, takie jak statuty i strategie.

Do przygotowania transgranicznych kooperacji włącznie z utworzeniem NWC dokonano ewaluacji 16 NWC (patrz Informator Klastrów) a do końca projektu połączono i wsparto transgranicznie 10 z nich.

W projekcie powstały liczne, zgodne z wytycznymi materiały promocyjne, a także materiały dla 3 nowo utworzonych w projekcie NWC.

W Informatorze Klastrów udokumentowano aktualny stan transgranicznych kooperacji sieci oraz zawarto wiele cennych informacji dla zainteresowanych osób z tej dziedziny. Jest to materiał roboczy dla regionalnych Łączników i jednocześnie best practice.

Poprzez publikacje do imprez, na stronach internetowych partnerów i sieci oraz w materiałach projektowych przekazano doświadczenia jako best practice.

Intensywna opieka nad kooperacjami, szczególnie w ramach nowych NWC dala podwaliny pod trwałość projektu.

Podsumowując stwierdza się, iż przeprowadzone działania spełniły oczekiwania odbiorców a partnerzy projektu cieszyli się z ogromnego, nieoczekiwanie dużego zainteresowania, nie ustąpiło nawet podczas pandemii koronawirusa. Projekt był dużym impulsem dla rozwoju polsko-niemieckiego dialogu w regionie granicznym, a także do powstania i rozwoju klastrów i ich transgranicznego połączenia. Działania projektowe przyczyniły się do powstania marki klastrów, do wsparcia sieci i klastrów oraz do rozwoju transgranicznych polaczeń pomiędzy przedsiębiorstwami/instytucjami z Polski i Niemiec. Projekt definitywne przyczynił się do poprawy klimatu i odczuwania w regionie granicznym i wspierał to poprzez działania gospodarcze, które to zostały zainicjowane w ramach projektu.

Wynikiem są fakty i konkretne pomysły dla dalszego wsparcia obszaru granicznego i nowe pomysły projektowe, jak np. digitalizacja przy współpracy transgranicznej jako wyzwanie przyszłościowe.

Strona internetowa: https://www.cit-wfg.de/pl/dla-regionu/content/projekt-euregionet-4.html