85016071

Natura Viadrina +

 

Partnerzy:
– LPV Mittlere Oder e.V. / stow. rej. (BW)
– Liga Ochrony Przyrody
– Stiftung / Fundacja EuroNatur
– Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego

– Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Dofinansowanie (EFRR): 2.092.156,98

Termin realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2023

Cel:
Projekt przyczynia się bezpośrednio do realizacji 2. Celu Programu OP 1. Celem PP jest stabilizacja oraz poprawa transgranicznych siedlisk zagrożonych gatunków zwierząt na obszarze ER PEV o pow. ok. 15.000 ha.

Website: www.naturaviadrina.eu 

 

Przykłady działań w projekcie:

  • Budowlane zabezpieczenie siedlisk w Pniewie (Nietoperek; 35.000 os.; 7.300ha) i  Frankfurcie (Odra) (Stary browar; 2.000 os.; 0,25ha).
  • Spotkania expertów.
  • Drugie wydanie książki „Natura bez granic” dot. 29 obszarów chronionych w ER PEV.
  • E-book o strukturach i procesach w ochronie przyrody w De i PL.
  • Instalacja technologii wideo oraz rejestratora (mikroklimat) do monitoringu nietoperzy oraz na potrzeby budowania wrażliwości ekologicznej.
  • 3-języczna wystawa o nietoperzach w Kłopocie.

Linki:

https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/frankfurt-oder/artikel9/dg/0/1/1664418/

https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/frankfurt-oder/artikel9/dg/0/1/1709424/