85016185

Bez granic: nauka-praca-życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim- rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

 

Partnerzy:
IHK-Projektgesellschaft mbH / IHP Spółka Projektowa z o. o. (BW)
Handwerkskammer Frankfurt (Oder) / Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Nad Odrą
Institut für Ökonomische Bildung in Oldenburg / Instytut Edukacji Ekonomicznej w Oldenburgu
Lubuska Sieć Innowacji
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Gmina Strzelce Krajeńskie
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 1.211.019,45

Termin realizacji / Zeitraum: 01.08.2018 – 28.02.2023

Cel:
Poprawa transgranicznych możliwości orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży.

Przykłady działań w projekcie:

  • Wymiana uczniów z Polski i Niemiec
  • Praktyczne, dwudniowe zajęcia z orientacji zawodowej w Centrum Kształcenia (warsztatach) Izby Rzemieślniczej w Hennickendorf i cykl zajęć laboratoryjnych z zakresu biologii, chemii, fizyki, cybernetyki i odnawialnych źródeł energii dla grup uczniów z Polski i Niemiec w Stanowicach.
  • Opracowanie metodycznego modelu orientacji zawodowej dla uczniów z różnych grup wiekowych i nauczycieli, transfer wypróbowanych modeli do Euroregionu („Dom młodych badaczy”, „First Lego League”, „Praca w zawodzie jest znowu w modzie”) w celu umożliwienia transgranicznej orientacji zawodowej i promowania perspektywy europejskiej
  • Konferencja fachowa dla nauczycieli: przedstawienie materiałów z pierwszymi wynikami projektu.
  • Realizacja imprez informacyjnych
  • Szkolenia dla nauczycieli oraz praktyczne pilotowanie za pomocą warsztatów z zakresu nauk przyrodniczych oraz rzemiosła dla 40 uczniów i 10 nauczycieli z każdego kraju, ewentualna korekta bądź optymalizacja metodyki.
  • Rozszerzenie portalu euro-job.net o tematykę orientacji zawodowej.

Linki
https://bc.pressmatrix.com/de/profiles/6b0f1aad0817/editions/cdb73c228aba02a3584b/pages/page/7 oder https://www.ihk-ostbrandenburg.de/servicemarken/Presse/FORUM—Das-Brandenburger-Wirtschaftsmagazin  FORUM Ausgabe Mai 2019 | Blätter-PDF Seite 13
http://www.euro-job.net/news/
http://www.euro-job.net/pl/aktualnosci/