85020845

Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego

 

Partnerzy:
– Landkreis / Powiat Oder-Spree
– Powiat Krośnieński
– Województwo Lubuskie

Dofinansowanie (EFRR): 2.400.111,31 Euro

Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.11.2022

Cel:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej o znaczeniu transgranicznym i międzynarodowym poprzez przebudowę drogi powiatowej K6747, DP2607F ul. Kresowa w Gubinie oraz DW138 Jaromirowice-Wałowice.  Łączna długość przebudowanych dróg wyniesie 6,429 km. Zaplanowane działania zmierzają do lepszego skomunikowania obu Powiatów ze sobą oraz z siecią TEN-T i są zgodne z Celem 3 Szczegółowym Programu „Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności transgranicznej”.