85021006

GUB-E-BUS – wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin

 

Partnerzy:
– Stadt / Miasto Guben (BW)
– Miasto Gubin

Dofinansowanie (EFRR): 614.449,78 EUR

Okres realizacji:  01.01.2019- 31.05.2022

Cel:
Głównym celem projektu jest stworzenie podstawy dla poprawy transgranicznej (przyjaznej środowisku) mobilności w miastach Guben i Gubinie. Efekty projektu mają wpłynąć na poprawę oferty transgranicznej komunikacji w całym obszarze wsparcia. Aktualnie w mieście Guben i Gubinie istnieją dwa niezależne od siebie systemy komunikacji. Celem tego projektu jest zweryfikowanie obu systemów, poszukiwanie wspólnych punktów oraz podobieństw, przeanalizowanie obowiązujących europejskich oraz krajowych ram prawnych, a ostatecznie połączenie ze sobą obu systemów. Na podstawie tych działań ma powstać wspólna, jednolita oferta komunikacji miejskiej, która będzie mogła być wykorzystywana dla obu części Euromiasta Guben-Gubin. Poprzez to, że ten wspólny system zawierać będzie także połączenie przewozów kolejowych oraz autobusowych, to zestawienie przyczyni się do rozszerzenia multimodalnej, transgranicznej oferty komunikacyjnej. Także uwzględnienie przy analizie transgranicznego ruchu rowerowego będzie komponentem tego projektu. Przyszłe ujednolicenie doprowadzi do wzmocnienia znaczenia przyjaznej środowisku komunikacji publicznej, co również pozytywnie wpłynie na wzrost liczby podróżnych korzystających z transgranicznej komunikacji publicznej w Euromieście Guben-Gubin, jak również w całym obszarze wsparcia.

Przykłady działań w projekcie:

  • W celu poznawania przykładów „dobrych praktyk” w trakcie trwania projektu będą organizowane odpowiednio wizyty, względnie wyjazdy studyjne do gmin/regionów, w których podobne rozwiązania już funkcjonują.
  • Będą wydawane polsko-niemieckie publikacje, które będą informować o stanie realizacji tego projektu. Planowane jest również wydanie dwujęzycznej publikacji przedstawiającej najważniejsze wyniki projektu
  •  Modernizacja 4 przystanków autobusowych w Gubinie i dostosowanie ich do przyszłej transgranicznej oferty komunikacji publicznej
  • W ramach tej aktywności będą tworzone względnie opracowywane pojedyncze transgraniczne koncepcje jak również wspólna Strategia Rozwoju Komunikacji Miejskiej

LINKI:

https://www.lr-online.de/lausitz/guben/guben-will-360-grad-verkehrskonzept_aid-31834365

https://www.lr-online.de/lausitz/guben/im-e-bus-ueber-die-grenze_aid-16866039

https://www.lkspn.de/aktuelles/presse/pressearchiv/17711-opnv-ohne-grenzen-gemeinsame-guben-gubiner-buslinie-wird-eroffnet.html