85024516

Kultura, głupcze! Wzmocnienie strategicznego partnerstwa w obszarze kultury – etap I

 

Partnerzy:
– Słubicki Miejski Ośrodek Kultury (BW)
– Messe und Veranstaltungs GmbH (Targi i Imprezy sp. z o. o.)

Dofinansowanie (EFRR): 273.181,27 EUR

Termin realizacji / Zeitraum: 01.09.2018-30.06.2023

Cel:
Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnej i harmonijnie zintegrowanej przestrzeni usług kulturalnych dopasowanych do potrzeb mieszkańców dwumiasta oraz podnoszących jego atrakcyjność turystyczną. Harmonijny, pozbawiony barier, rynek usług kulturalnych oraz wspólna komunikacja skierowana do mieszkańców i gości dwumiasta są podstawą wieloletniego działania, którego szerszym celem jest budowanie tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa, żyjącego w atrakcyjnym miejscu, będącym najlepszą egzemplifikacją wartości wspieranych przez UE.

Przykłady działań w projekcie:

  • Stworzenie jednolitego, transgranicznego kalendarza wydarzeń kulturalnych
  • Stworzenie zintegrowanej strategii komunikacji imprez w przestrzeni dwumiasta
  • Ticketing – transgraniczna sprzedaż biletów
  • Wsparcie promocji “marek kulturalnych dwumiasta”
  • Warsztaty dla amatorów